Putsning i Malmö, Eslöv och Lund

Höga arbeten

Då vi har behörighet och lång erfarenhet av arbeten på hög höjd kan vi bl.a. erbjuda följande arbeten på hög höjd:

  • Fönsterputs
  • Fasadtvätt
  • Snöröjning av tak
  • Rensning av hängrännor